Khuyến Mãi

Cập nhật hàng ngày

Hệ Thống Showroom

Mở cửa: 8:00 - 21:00

Kinh Nghiệm

Hướng dẫn, Mẹo vặt

Máy lọc nước gia đình

 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG61A3 Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG61A3

  Giá Bếp Xanh: 5.290.000đ

  Giá thường : 6.800.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước bán công nghiệp Karofi 30l/h 6 Cấp Không tủ (Model:KB30-KT) Máy lọc nước bán công nghiệp Karofi 30l/h 6 Cấp Không tủ (Model:KB30-KT)

  Giá Bếp Xanh: 8.300.000đ

  Giá thường : 10.200.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span>3. Tặng <a title="N&oacute;n bảo hiểm thời trang" href="/tang-non-bao-hiem-thoi-trang-khi-mua-hang-tai-sieuthilocnuoccom/a35.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang</strong></span></a></span><span><span><strong>&nbsp;</strong></span>ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong><span style="color: #0000ff;">350.000đ</span><span><span style="color: #0000ff;">. </span><span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Được <a title="Bộ l&otilde;i 1.2.3 Karofi" href="/bo-loi-loc-1.2.3-karofi.html"><span style="color: #0000ff;">mua bộ l&otilde;i 1.2.3 Karofi</span></a> ch&iacute;nh h&atilde;ng <strong><span style="color: #0000ff;">giảm 80%</span></strong><span>:&nbsp;</span><span style="text-decoration: line-through;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: line-through;">250.000đ</span>&nbsp;</span><span>chỉ c&ograve;n</span><strong>&nbsp;</strong><span style="color: #ff0000;"><strong>50.000đ. </strong><span style="color: #000000;">Xem bộ lọc <span style="color: #0000ff;"><a title="Bộ lọc nước nấu ăn rửa rau" href="/bo-loc-nuoc-nau-an-rua-rau.html" target="_blank"><span style="color: #0000ff;">TẠI Đ&Acirc;Y</span></a></span></span></span></p>
 • Máy lọc nước ion kiềm giàu Hydro Atica ECO Máy lọc nước ion kiềm giàu Hydro Atica ECO

  Giá Bếp Xanh: 68.000.000đ

  Giá thường : 88.000.000đ

  Giá rẻ

  1. Miễn phí lắp đặt và vận chuyển bán kính 200Km từ kho 326A Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh tới địa chỉ khách hàng yêu cầu.

  2. Tặng ngay bộ lọc tiền xử lý lắp trước máy Model Geyser Ecotar 4 trị giá 5.490.000đ. Xem TẠI ĐÂY

  3. Tặng Bộ nồi Inox 304 Five Star chính hãng giá 2.850.000đ

 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 - 6 cảm ứng (Model: K6IQ-2) Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 - 6 cảm ứng (Model: K6IQ-2)

  Giá Bếp Xanh: 5.690.000đ

  Giá thường : 7.300.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG47 Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG47

  Giá Bếp Xanh: 7.290.000đ

  Giá thường : 8.300.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 5 lõi KG102 Không vỏ tủ (KG102-KV) Máy lọc nước Kangaroo 5 lõi KG102 Không vỏ tủ (KG102-KV)

  Giá Bếp Xanh: 3.640.000đ

  Giá thường : 5.400.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ [Không Vỏ Tủ] Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HQ [Không Vỏ Tủ]

  Giá Bếp Xanh: 6.490.000đ

  Giá thường : 10.300.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;">&nbsp;<strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 - 7 cảm ứng (Model: K7IQ-2) Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0 - 7 cảm ứng (Model: K7IQ-2)

  Giá Bếp Xanh: 5.790.000đ

  Giá thường : 7.500.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG48 Máy lọc nước Nóng Lạnh Kangaroo KG48

  Giá Bếp Xanh: 6.780.000đ

  Giá thường : 8.350.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 5 lõi KG102 tủ VTU (KG102-VTU) Máy lọc nước Kangaroo 5 lõi KG102 tủ VTU (KG102-VTU)

  Giá Bếp Xanh: 4.480.000đ

  Giá thường : 5.150.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA (Model: KG100HA) Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo KG100HA (Model: KG100HA)

  Giá Bếp Xanh: 5.990.000đ

  Giá thường : 10.300.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;">&nbsp;<strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</strong></span><span><span>&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0- 8 cấp, cảm ứng (Model: K8IQ-2) Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0- 8 cấp, cảm ứng (Model: K8IQ-2)

  Giá Bếp Xanh: 5.890.000đ

  Giá thường : 7.790.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG103 Không vỏ tủ (KG103-KV) Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG103 Không vỏ tủ (KG103-KV)

  Giá Bếp Xanh: 3.780.000đ

  Giá thường : 4.640.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo 9 lõi KG100HA Không vỏ tủ (KG100HA-KV) Máy lọc nước Hydrogen Kangaroo 9 lõi KG100HA Không vỏ tủ (KG100HA-KV)

  Giá Bếp Xanh: 5.490.000đ

  Giá thường : 9.500.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span><span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP HCM</strong></span>&nbsp;</span></span><span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0- 9 cấp, cảm ứng (Model: K9IQ-2A) Máy lọc nước thông minh Karofi IRO 2.0- 9 cấp, cảm ứng (Model: K9IQ-2A)

  Giá Bếp Xanh: 6.090.000đ

  Giá thường : 8.000.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi HCV351-WH Máy lọc nước Nóng Lạnh Karofi HCV351-WH

  Giá Bếp Xanh: 8.343.000đ

  Giá thường : 9.200.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG103 tủ VTU (KG103-VTU) Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG103 tủ VTU (KG103-VTU)

  Giá Bếp Xanh: 4.650.000đ

  Giá thường : 5.250.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span>&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Cây nước Nóng Lạnh Kangaroo KG39A3 Cây nước Nóng Lạnh Kangaroo KG39A3

  Giá Bếp Xanh: 4.550.000đ

  Giá thường : 5.990.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span>&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TPHCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu.</span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Tặng <a title="N&oacute;n bảo hiểm thời trang" href="/tang-non-bao-hiem-thoi-trang-khi-mua-hang-tai-sieuthilocnuoccom/a35.html" target="_blank"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang</strong></a><strong>&nbsp;</strong>ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>350.000đ. <br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">3. Tặng</span>&nbsp;<strong>Voucher 200.000đ</strong></span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</p>
 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi SRO - 6 Cấp (Model: KSI60) Máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi SRO - 6 Cấp (Model: KSI60)

  Giá Bếp Xanh: 4.800.000đ

  Giá thường : 5.600.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Korihome WPK-813 Máy lọc nước Nóng Lạnh Korihome WPK-813

  Giá Bếp Xanh: 8.600.000đ

  Giá thường : 9.600.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG104 Không vỏ tủ (KG104-KV) Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG104 Không vỏ tủ (KG104-KV)

  Giá Bếp Xanh: 3.850.000đ

  Giá thường : 4.800.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">1. <span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 200Km từ kho&nbsp;<span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span><span style="color: #ff0000;">&nbsp;</span>tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span><span style="color: #ff0000;"><strong><br /></strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">2. Miễn&nbsp;<span>ph&iacute; chi ph&iacute; d&acirc;y dẫn nước ph&aacute;t sinh, c&aacute;c phụ kiện lắp đặt m&aacute;y ph&aacute;t sinh trị gi&aacute;&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>150.000đ.</strong></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color: #444444;">3. Tặng </span><span style="color: #ff0000;"><strong>N&oacute;n bảo hiểm thời trang&nbsp;</strong></span><span style="color: #444444;">ch&iacute;nh h&atilde;ng gi&aacute;&nbsp;</span><strong style="color: #444444;"><span>250.000đ</span><span>. <span><br /></span></span></strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">4. Tặ<span>ng&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>Voucher 200.000đ</strong></span><span>&nbsp;cho kh&aacute;ch h&agrave;ng cho những lần mua h&agrave;ng kế tiếp, hoặc giới thiệu kh&aacute;ch h&agrave;ng mới.</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">5. Tặng bộ lọc th&ocirc; tiền sử l&yacute; lắp trước m&aacute;y<strong><span style="color: #0000ff;">&nbsp;trị gi&aacute;</span></strong><strong>&nbsp;<span style="color: #ff0000;">45</span></strong><span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #ff0000;">0</span>.000đ.</strong><span style="color: #000000;"><br /></span></span></p>
 • So sánh sản phẩm
  Lõi lọc nước PP 1 Micron (Lõi số 3) Lõi lọc nước PP 1 Micron (Lõi số 3)

  Giá Bếp Xanh: 70.000đ

  Giá thường : 125.000đ

  Giá rẻ
  <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span>Miễn ph&iacute; lắp đặt v&agrave; vận chuyển b&aacute;n k&iacute;nh 30Km từ kho<span>&nbsp;</span><span style="color: #ff0000;"><strong>326A Ho&agrave;ng Văn Thụ, Phường 4, Quận T&acirc;n B&igrave;nh, TP. HCM</strong></span><span>&nbsp;tới địa chỉ kh&aacute;ch h&agrave;ng y&ecirc;u cầu. Ngo&agrave;i phạm vi 20Km tới 30Km, t&iacute;nh ph&iacute;&nbsp;</span><strong>100.000</strong><span>.</span></span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 14px; font-size: 16px; line-height: 1.6em; color: #444444; font-family: Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</p>
 • Giá rẻ
  So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi SRO - 7 Cấp (Model: KSI70) Máy lọc nước tiêu chuẩn Karofi SRO - 7 Cấp (Model: KSI70)

  Giá Bếp Xanh: 5.000.000đ

  Giá thường : 5.800.000đ

  Giá rẻ
 • So sánh sản phẩm
  Máy lọc nước Nóng Lạnh Korihome WPK-818-S Máy lọc nước Nóng Lạnh Korihome WPK-818-S

  Giá Bếp Xanh: 9.550.000đ

  Giá thường : 10.900.000đ

  Giá rẻ
Thương hiệu

 

Sản phẩm đã xem

Công ty TNHH Bếp XANH Family - ĐCĐK: 328 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. GPĐKKD số: 0313825009 do sở KHĐT TP. Hồ Chí​ Minh cấp.
So sánh sản phẩm